Jump to the content zone at the center

The Orchestra

Artistic Advisors: Lin Ku-Fang, Lin Yu-Ting, Wu Rung-Shun, Shih Te-Yu, Huang Kuang-Nan, Tang Liangxing, Fan Wei-Tsu, Cheng Te-Yuan ( Order by storke numbers of surname) 

 

 

General Director: Cheng Li-Pin

Principal Conductor: Qu Chun-Quan

Deputy Director: Chen Hsiao-Ping

Associate Conductor:Chiang Chen-Hao 

 

 

Administrative Staff 

Orchestra Secretary: Huang Hsing-Yu

Director Office Secretary: Cheng Ya-Chin

Accountant: Lin Hsiu-Ying

Personnel Administrator: Hou Yu-Chen

 

Concert Administration Section

Section Chief: Huang Li-Feng
Stage Manager: Chiu Shih-Hsuan

Program Coordinator: Ma Nan-Hsuan, Kuo Pei-Chen 

Librarian: Wu Hsing-Chieh

 

Research & Promotion Manager Section

Section Chief: Chung Yung-Hung

Education and Community  Activity: Lu Kuan-Yi
Marketing:  Su Ying-En,  Yeh Chia-Hsin
Publishing: Chao Pey-Wen

 

Secretariat

Chief: Wu Yan-Sen

Assistant: Huang Jen-Yung, Hsu Pei-Chun , Huang Ming- Hsien, Liu Hong-Bin, Wu Wen-Chien

Stage Crew: Lai Yun-Jaan, Lin Jun-Xu, Chen Mei-Lin, Chang Chun-Ying

 

Orchestra Members

Bowed-String Section

Gaohu: Chen Hui-Chun, Wang Ming-Yu, Chang Shu-Jan, Lin Chen-Feng 

Erhu I: Liang Wen-Xuan, Wu Meng-Shan, Yang Chi-Chen, Lin Yi-Chen

Erhu II: Huang Chen-Chi, Chen Tyng-Yi, Chuang Pei-Chin,  Ching Ya-Ching 

Zhonghu: Lin Chia-Hui▲, Ho Pei-Ting, Wang Wei, Kuo Shan-Ju 

Gehu: Chiu Ying-Chin, Tang Yi-Ting, Han Ju-Ling, Lee Chiu-Jung

Beigehu: Chen Hung-chih, Lin Ying-Chun, Hsu Ya-Chun

 

Plucked-String Section
Liuqin: Ma Tsui-Yu▲

Pipa: Cheng Wen-Hsin▲, Chen Li-Chin

Yangqin:  Li Ting-YiuTsai Yu-Feng

Zhongruan: Ma Hsin-Yu▲, Tsai Yu-Tung 

Daruan: Yen Ssu-Yi, Wu Shih-Chieh

Guzheng: Liu Hong-Yu▲

 

Wind Section
Gaodi: Lai Yi-Chun▲

Zhongdi: (Pending recruitment)

Dadi : Lin Ko-Wei, Chuang Kuei-Ying

Soprano Sheng: Kuo Hsiu-Jung

Alto Sheng: Chu Le-Ning

Bass Sheng: Sun Yen-Hsiang

Soprano Suona: Lin Tzu-You▲, Lin En-Hsu

Alto Suona: Lin Jui-Ping

Bass Souna: Liu Ting-Chien

 

Percussion Section
Timpani: Fang Hsin
Percussion: Hsieh Tsung-Hsin▲, Chen Ying-Chun 

 

Concertmaster ▲Principal