Jump to the content zone at the center

Artistic Advisors: LIN Ku-Fang, LIN Yu-Ting, WU Rung-Shun, SHIH Te-Yu, HSU Hsueh-CHi, HUANG Kuang-Nan, CHANG Jiunn-Yih, FAN Wei-Tsu, CHENG Te-Yuan, QU Chunquan, SU Wen-Cheng ( Order by storke numbers of surname)


General Director: CHEN Cheng-Kang


Principal Conductor: CHANG Yu-An


Deputy Director: 


Associate Conductor: CHIANG Chen-HaoAdministrative Staff


Orchestra Secretary: HUANG Hsing-Yu


Accountant: HSU Chen-Cheng


Personnel Administrator: HSU Pei-HuaConcert Administration Section


Section Chief: CHUNG Yung-Hung


Stage Manager: CHIU Shih-Hsuan


Program Coordinator: MA Nan-Hsuan, KUO Pei-Chen


Librarian: WU Hsing-ChiehResearch & Promotion Manager Section


Section Chief: HUANG Li-Feng


Education and Community  Activity: LU Kuan-Yi


Marketing:  SU Ying-En,  YEH Chia-Hsin


Publishing: CHOU Chen-WeiSecretariat


Chief: WU Yen-Sen


Assistant: HUANG Jen-Yung, LIU Hong-Bin, CHAO Pey-Wen, HSIEH Jei-Yuan, HSIEH Ming-Jang, LIAO Yu-Ju(Acting)


Director Office Secretary: CHENG Ya-Chin


Stage Crew: LAI Yuh-Jaan, CHEN Mei-Lin, LIN Chun-Hsu, LIU Yun-YunOrchestra Members


Concertmaster: CHEN Hui-Chun


Erhu I Principal: LIANG Wen-Hsuan


Erhu II Principal: HUANG Chen-Chi


Zhonghu Principal: LIN Chia-Hui


Gehu Principal: CHIU Ying-Chin


Beigehu Principal: CHEN Hung-Chih


Liuqin Principal: MA Tsui-Yu


Pipa Principal: CHENG Wen-Hsin


Acting Yangqin Principal: LI Ting-Yiu


Zhongruan Principal: MA Hsin-Yu


Guzheng Principal: LIU Hong-Yu


Gaodi Principal: LAI Yi-Chun


Soprano Sheng Principal: KUO Hsiu-Jung


Soprano Suona Principal: LIN Tzu-You


Percussion Principal: HSIEH Tsung-HsinBowed-String Section


Gaohu: CHEN Hui-Chun, WANG Ming-Yu, CHANG Shu-Jan, LIN Chen-Feng 


Erhu I: LIANG Wen-Hsuan, WU Meng-Shan, YANG Chi-Chen, LIN Yi-Chen


Erhu II: HUANG Chen-Chi, CHEN Tyng-Yi, CHUANG Pei-Chin,  CHING Ya-Ching 


Zhonghu: LIN Chia-Hui, HO Pei-Ting, WANG Wei, KUO Shan-Ju 


Gehu: CHIU Ying-Chin, TANG Yi-Ting, HAN Ju-Ling, LEE Chiu-Jung, CHANG Hsin-Wei


Beigehu: CHEN Hung-Chih, LIN Ying-Chun, HSU Ya-ChunPlucked-String Section


Liuqin: MA Tsui-Yu, WU Shih-Chieh


Pipa: CHENG Wen-Hsin, CHEN Li-Chin


Yangqin: LI Ting-Yiu, TSAI Yu-Feng


Zhongruan: MA Hsin-Yu, TSAI Yu-Tung 


Daruan: YEN Ssu-Yi


Guzheng: LIU Hong-YuWind Section


Gaodi: LAI Yi-Chun


Zhongdi: LIN Ko-Wei


Dadi :  CHUANG Kuei-Ying, HAN Hsin-Ling 


Soprano Sheng: KUO Hsiu-Jung


Alto Sheng: CHU Le-Ning


Bass Sheng: SUN Yen-Hsiang


Soprano Suona: LIN Tzu-You, LIN En-Hsu


Alto Suona: LIN Jui-Ping


Bass Souna: LIU Ting-ChienPercussion Section


Timpani: FANG Hsin


Percussion: HSIEH Tsung-Hsin, CHEN Ying-Chun