Jump to the content zone at the center
Artistic Advisors: LIN Ku-Fang, LIN Yu-Ting, WU Rung-Shun, SHIH Te-Yu, HSU Hsueh-CHi, HUANG Kuang-Nan, CHANG Jiunn-Yih, FAN Wei-Tsu, CHENG Te-Yuan, QU Chunquan, SU Wen-Cheng ( Order by storke numbers of surname)

General Director: CHEN Cheng-Kang

Principal Conductor: CHANG Yu-An

Deputy Director: CHEN Hsiao-Ping

Associate Conductor: CHIANG Chen-Hao


Administrative Staff

Orchestra Secretary: HUANG Hsing-Yu

Accountant: LIN Hsiu-Ying

Personnel Administrator: HSU Pei-Hua


Concert Administration Section

Section Chief: CHUNG Yung-Hung

Stage Manager: CHIU Shih-Hsuan

Program Coordinator: MA Nan-Hsuan, KUO Pei-Chen

Librarian: WU Hsing-Chieh


Research & Promotion Manager Section

Section Chief: HUANG Li-Feng

Education and Community  Activity: LU Kuan-Yi

Marketing:  SU Ying-En,  YEH Chia-Hsin

Publishing: CHOU Chen-Wei


Secretariat

Chief: WU Yen-Sen

Assistant: HUANG Jen-Yung, LIU Hong-Bin, CHAO Pey-Wen, LIAO Yu-Ju(Acting)

Director Office Secretary: CHENG Ya-Chin

Stage Crew: LAI Yuh-Jaan, CHEN Mei-Lin, LIN Chun-Hsu, LIU Yun-Yun


Orchestra Members

Concertmaster: CHEN Hui-Chun, WANG Ming-Yu

Erhu I Principal: LIANG Wen-Hsuan

Erhu II Principal: HUANG Chen-Chi

Zhonghu Principal: LIN Chia-Hui

Gehu Principal: CHIU Ying-Chin

Beigehu Principal: CHEN Hung-Chih

Liuqin Principal: MA Tsui-Yu

Pipa Principal: CHENG Wen-Hsin

Acting Yangqin Principal: LI Ting-Yiu

Zhongruan Principal: MA Hsin-Yu

Guzheng Principal: LIU Hong-Yu

Gaodi Principal: LAI Yi-Chun

Soprano Sheng Principal: KUO Hsiu-Jung

Soprano Suona Principal: LIN Tzu-You

Percussion Principal: HSIEH Tsung-Hsin


Bowed-String Section

Gaohu: CHEN Hui-Chun, WANG Ming-Yu, CHANG Shu-Jan, LIN Chen-Feng 

Erhu I: LIANG Wen-Hsuan, WU Meng-Shan, YANG Chi-Chen, LIN Yi-Chen

Erhu II: HUANG Chen-Chi, CHEN Tyng-Yi, CHUANG Pei-Chin,  CHING Ya-Ching 

Zhonghu: LIN Chia-Hui, HO Pei-Ting, WANG Wei, KUO Shan-Ju 

Gehu: CHIU Ying-Chin, TANG Yi-Ting, HAN Ju-Ling, LEE Chiu-Jung, CHANG Hsin-Wei

Beigehu: CHEN Hung-Chih, LIN Ying-Chun, HSU Ya-Chun


Plucked-String Section

Liuqin: MA Tsui-Yu, WU Shih-Chieh

Pipa: CHENG Wen-Hsin, CHEN Li-Chin

Yangqin: LI Ting-Yiu, TSAI Yu-Feng

Zhongruan: MA Hsin-Yu, TSAI Yu-Tung 

Daruan: YEN Ssu-Yi

Guzheng: LIU Hong-Yu


Wind Section

Gaodi: LAI Yi-Chun

Zhongdi: LIN Ko-Wei

Dadi :  CHUANG Kuei-Ying, HAN Hsin-Ling 

Soprano Sheng: KUO Hsiu-Jung

Alto Sheng: CHU Le-Ning

Bass Sheng: SUN Yen-Hsiang

Soprano Suona: LIN Tzu-You, LIN En-Hsu

Alto Suona: LIN Jui-Ping

Bass Souna: LIU Ting-Chien


Percussion Section

Timpani: FANG Hsin

Percussion: HSIEH Tsung-Hsin, CHEN Ying-Chun