Jump to the content zone at the center

Taipei Chinese Orchestra

TEL: +886-2-23832170
FAX: +886-2-23119754

General Director: Chen Cheng-Kang (201)
Director Office Secretary: Ya-Chin Cheng (202)

Deputy Director: Hsiao-Ping Chen (211)
Orchestra Secretary: Hsing-Yu Huang(301)

Accountant: Hsiu-Ying Lin(311)
Personnel Administrator: Yu-Chen Hou (331)

Concert Administration Section 
Section Chief: Li-Feng Huang (231)
Associate Conductor: Chen-Hao Chiang (221)
Stage Manager: Shih-Hsuan Chiu (235) 
Program Coordinator:  Pei-Jhen Guo(232), Nan-Hsuan Ma(233)
Librarian:Hsing-Chieh Wu (223)
Stage Crew: Yuh-Jaan Lai, Mei-Ling Chen, Chun-Ying Chang, Chun-Hsu Lin 

Research & Promotion  Section 
Section Chief: Yung-Hung Chung  (251)
Marketing: Ying-En Su(262), Chia-Hsin Yeh (252)
Publication Works: Pey-Wen Chao(255)
Educational and Community Activity: Kuan-Yi Lu(261)

Secretariat
Chief: Yen-Shen Wu(328)
Assistant:Ming-Hsien Huang(322),Pei-Chun Hsu(323),Wen-Chien Wu(325),Hong-Bin Liu(326),Jun-Xu Lin(327), Jen-yung Huang(329)