Jump to the content zone at the center

Taipei Chinese Orchestra

Administration Staff

Taipei Chinese Orchestra

TEL: +886-2-23832170

FAX: +886-2-23119754

General Director:  Hsiao-Ping Chen (Acting General Director)(202)
Director Office Secretary: Ya-Chin Cheng (202)


Deputy Director: Hsiao-Ping Chen (211)
Orchestra Secretary: Pien-Pien Yeh (301)

Accountant: Lin-Hsiu Ying (311)
Personnel Administrator: Shu-Feng Huang (331)

Concert Administration Section 
Section Chief: Li-Feng Huang (231)
Associate Conductor: Chen-Hao Chiang (221)
Stage Manager: Shih-Hsuan Chiu (235) 
Program Coordinator: Ying-En Su / Hui-Wen Yu(232),   Nan-Hsuan Ma(223)
Librarian:Nan-Hsuan Ma (223)
Stage Crew: Yuh-Jaan Lai, Mei-Ling Chen, Chun-Ying Chang, Chun-Hsu Lin 

Research & Promotion  Section 
Section Chief: Yung-Hung Chung  (251)
Marketing: Hsing-Chieh Wu (252), Pei-Jhen Guo (262)
Publication Works: Pey-Wen Chao(255)
Educational and Community Activity:Kuan-Yi Lu(261)

Secretariat
Chief: Ren-Yeong Huang(321)
Assistant:Pei-Chun Hsu  (323), Hong-Bin Liu (326), Wen-Chien Wu (325),  Yen-Shen Wu (328),  Ming-Hsien Huang(322), Jun-Xu Lin(327)