logo

Visitors: 324306
Updated: 2017/11/17 16:59:52
headbg
:::
You are here: Home > About Us > Orchestra Members
 • Print
 • Forward
 • Go Back

Orchestra Members

The Orchestra

Artistic Advisors: Yu Kuo-Hua, Lin Ku-Fang, Wu Rung-Shun, Shih Te-Yu, Huang Kuang-Nan, Tang Liangxing, Cheng Hui- Chung, Cheng Te-Yuan, Xiao Pai-Yong

General Director: Cheng Li-Pin

Principal Conductor: Qu Chun-Quan

Deputy Director: Chen Hsiao-Ping

Associate Conductor:CHIANG Chen-Hao

Administrative Staff 

Orchestra Secretary: Yeh Pien-Pien

Director Office Secretary: Tsai Pei-Yi

Accountant: Yeh Nai-Hua

Personnel Administrator: Huang Shu-Feng

Concert Administration Section

Section Chief: Chung Yung-Hung 

Program Coordinator:Huang Li-Feng, Tseng Yi-Hsin,

Librarian: Wu Hsing-Chieh

Marketing and Development Section

Section Chief: Lu Kuan-Yi(Deputy)

Publication Works: Su Ying-En, Ma Nan-Hsuan

Education and Community Relations Section

Section Chief: Lu Kuan-Yi

Educational and Community Activity: Yang Kuo-Ta

Secretariat

Chief: Zhuang Ting-Ting

Assistant: Hsu Pei-Chun, Hsieh I-Ling, Chang Hsing-Ju, Wu Yan-Sen, Chang Kuang-Wei 

Stage Crew: Lai Yun-Jaan, Lin Jun-Xu

Orchestra Members

Bowed-String Section

Gaohu: Chen Hui-Chun, Wang Ming-Yu, Huang Ping-Chun, Chang Shu-Jan

Erhu I: Liang Wen-Xuan, Wu Meng-Shan, Yang Chi-Chen, Lin Yi-Chen, Ling Chen-Feng

Erhu II: Huang Chen-Chi, Chen Tyng-Yi, Jing Ya-Jin

Zhonghu: Lin Chia-Hui▲, Ho Pei-Ting 

Gehu: Chiu Ying-Chin, Tang Yi-Ting, Han Ju-Ling, Lee Chiu-Jung, Chang Po-Da

Beigehu: Chen Hung-chih, Lin Ying-Chun

Plucked-String Section

Liuqin: Ma Tsui-Yu▲, Chen Wan-Yu

Pipa: Cheng Wen-Hsin▲, Chung Pei-Ling, Chen Li-Chin

Yangqin: Tsai Yu-Feng▲, Li Ting-Yiu

Zhongruan: Ma Hsin-Yu▲, Tsai Yu-Tung 

Daruan: Yen Ssu-Yi

Guzheng: Liu Hong-Yu▲

Wind Section
Gaodi: Lai Yi-Chun▲

Zhongdi: Lin Hui-Shan

Dadi : Lin Ko-Wei, Chuang Kuei-Ying

Soprano Sheng: Kuo Hsiu-Jung

Alto Sheng: Chu Le-Ning

Bass Sheng:

Soprano Suona: Lin En-Hsu

Alto Suona: Lin Jui-Ping

Tenor Suona: Lin Tzu-You▲

Bass Souna: Liu Ting-Chien

Percussion Section
Hsieh Tsung-Hsin▲, Chen Ying-Chun, Fang Hsin 

Concertmaster ▲Principal

 • Hit: 9595
 • Updated: 2016/4/27 21:35
 • Reviewed: 2016/4/27 21:35

 • Source: Taipei Chinese Orchestra
:::
 

 2016/17 Season Brochure

 

Silk Road No.55

 • 20180113 Music and Literature, opened with new window.
 • 1224 The Romance of the Condor Heroes, opened with new window.
 • 1216 The Glory
 • Contact us
 • Unit Codes of Police Stations