logo

Visitors: 311181
Updated: 2017/8/17 18:11:55
headbg
:::
You are here: Home > About Us > Administration Staff
  • Print
  • Forward
  • Go Back

Administration Staff

Taipei Chinese Orchestra

TEL: +886-2-23832170

FAX: +886-2-23119754

General Director:  Hsiao-Ping Chen (Acting General Director)(202)
Director Office Secretary: Ya-Chin Cheng (202)


Deputy Director: Hsiao-Ping Chen (211)
Orchestra Secretary: Pien-Pien Yeh (301)

Accountant: Nai-Hua Yeh  (311)
Personnel Administrator: Shu-Feng Huang (331)

Concert Administration Section 
Section Chief: Pei-Yi Tsai(231)
Associate Conductor: Chen-Hao Chiang (221)
Stage Manager: Li-Feng Huang (235) 
Program Coordinator: Ying-En Su(232), Yi-Hsin Tseng (233)
Librarian:Nan-Hsuan Ma (223)
Stage Crew: Yuh-Jaan Lai, Chun-Ying Chang, Hsiu-Chen Peng, Yun-Yun Liu, 

Research & Promotion  Section 
Section Chief: Yung-Hung Chung  (251)
Marketing: Hsing-Chieh Wu (252)
Publication Works: Guo-Shiang Lin(255)
Educational and Community Activity:Kuan-Yi Lu (261),  Kuo-Ta Yang (262)

Secretariat
Chief: Ren-Yeong Huang(321)
Assistant:Pei-Chun Hsu  (323), Hsing-Ju Chang (326), I-Ling Hsieh (325),  Yen-Shen Wu (328),  Kuang-Wei Chang(322), Jun-Xu Lin(327)

  • Hit: 4796
  • Updated: 2016/4/27 21:48
  • Reviewed: 2016/4/27 21:47

  • Source: Taipei Chinese Orchestra
:::
 

 2016/17 Season Brochure

 

Silk Road No.54

  • SIMA Zhongyuan’s Tales